Menu Close

Wettelijke Kennisgeving

We Doen Er Alles Aan Om Bankieren Te Vereenvoudigen En Het Leven Gemakkelijker Te Maken

De informatie op de site www.kredietbeqo.com is strikt informatief en houdt geen enkele juridische verbintenis of contractuele overeenkomst in van Beqo, die zich ook het recht voorbehoudt om de kenmerken ervan te wijzigen.

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden aangeboden, kan onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot bepaalde personen of in bepaalde landen. Geen van de producten en/of diensten zal door NeaKrediet aan een persoon worden geleverd indien de wet van zijn land van herkomst of van enig ander land dat hem aangaat dit verbiedt.

Het is echter aan elke geïnteresseerde persoon om vooraf bij zijn gebruikelijke adviseurs na te gaan of zijn juridische en fiscale status hem in staat stelt om zich te abonneren op de producten en/of diensten die op de site worden aangeboden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website en haar pagina’s zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkenrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten kan worden overgedragen aan de gebruiker van deze website. U mag deze website gebruiken om te profiteren van de aangeboden diensten voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, reproductie, herdistributie of verspreiding is toegestaan ​​zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U dient ook de gelijkaardige bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u via deze website toegang hebt, te lezen en te volgen.

Uw opmerkingen op onze website of via berichten zijn welkom. Hoe dan ook, u erkent dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, ontwerpen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk « Informatie ») stuurt, deze informatie ons eigendom wordt en blijft. Over het algemeen wordt elke andere communicatie dan met betrekking tot persoonlijke gegevens die wordt behandeld zoals uiteengezet in dit privacybeleid, die u op de website plaatst of via internet naar ons verzendt, beschouwd als en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als bepaalde webpagina’s de indiening van communicatie toestaan ​​die door ons als vertrouwelijk zal worden behandeld, zal dit duidelijk op die pagina’s worden vermeld. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, door het verstrekken van informatie aan ons, wijst u ons toe en worden wij de exclusieve eigenaar van elk recht dat voor het heden en de toekomst bestaat op deze Informatie van welke aard en soort dan ook, universeel en zullen het recht hebben om onbeperkte toegang tot dergelijke informatie gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de aanbieder van de informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en de gevolgen van de publicatie ervan. Voer daarom geen van de volgende handelingen uit: verzend auteursrechtelijk beschermd materiaal naar ons, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht om het te plaatsen; materiaal verzenden dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming hebt gekregen van de eigenaar; materiaal verzenden dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden of enig ander privacy- of publiciteitsrecht van derden; materiaal verzenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of beschamend is naar een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete afbeeldingen verzenden; advertenties of verzoeken om zaken te sturen; kettingbrieven of piramidespelen sturen of een ander irriteren.

 

Verantwoordelijkheden

U stemt ermee in dat uw toegang tot en gebruik van deze website en pagina’s op eigen risico is. De informatie op deze website en op de pagina’s mag niet worden gebruikt als advies van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot beleggingsadvies of met betrekking tot fiscale of juridische zaken.

We doen redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie op deze website en pagina’s te verstrekken en kunnen deze van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en bijwerken. Niettemin dragen wij en enige andere partij vermeld op deze site en op de pagina’s geen enkele verantwoordelijkheid en geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of gebrekkige werking van deze websites en van de pagina’s en/of op de juiste, redelijke, actualiteit en volledigheid van de inhoud van deze site en de pagina’s en wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade in de ruimste zin, die zou voortvloeien uit of verband houdt met het gebruik van deze website of zijn pagina’s.

Mogelijk hebt u via deze website en deze pagina’s toegang tot websites van derden. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid of garantie met betrekking tot de inhoud van websites en pagina’s van derden en met betrekking tot de overeenstemming van deze websites en pagina’s met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige directe schade of indirecte schade in de breedste zin, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van een website en pagina’s van een derde partij.

Klachten

Beqo is niet verantwoordelijk voor mogelijke gegevenswijzigingen die buiten onze macht liggen en betrekking hebben op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rentetarieven, de totale effectieve rente en andere leningvoorwaarden.

Wanneer u via Beqo een lening vindt, moet u altijd bij onze organisatie de voorwaarden van de lening die u wilt afsluiten navragen. De leningen op onze site zijn een selectie van de meest toegankelijke en populaire leningen.

 

Koekjes

Beqo gebruikt cookies om haar site gebruiksvriendelijker te maken voor haar gebruikers en ook om de goede werking van haar zoekmachine te verzekeren. Indien u dit wenst, kunt u na elk gebruik cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit doet, hangt af van uw browser.

EEN KREDIET BINDT U EN MOET TERUGBETALING WOR

EEN KREDIET BINDT U EN MOET TERUGBETALING WORDEN. CONTROLEER UW TERUGBETALINGSCAPACITEIT VOORDAT U ZICH BESLIST.

Wij zijn een financiële organisatie met jarenlange ervaring. Wij zijn een meerwaarde voor uw bank. We staan ​​altijd klaar om met u samen te werken en bieden u volledige financiële ondersteuning.

Online service is 24 uur per dag beschikbaar

© 2022, NeaKrediet. Alle Rechten Voorbehouden.